Halalpraatmeneer praat na aanslag


Manmanman, er gebeurt nogal wat. Poging tot doodslag of moord noemt Shabir de aanval die hij maar net heeft overleefd. De “dader” van dit hele gebeuren liet al eerder van zich horen en was opeens supporter van ons. Hoe de vork in de steel zit mag allah weten, maar er heeft in ieder geval iets met geweld plaatsgevonden, want hij heeft schrammen op zijn kop en die andere gozer bloed op zijn schoen.

Weer een heleboel gebrabbel en geleuter. En het zal ons eigenlijk gewoon worst (haram) zijn. Zoek het met elkaar uit en stop met die kinderachtige filmpjes. Wij zijn van geen van jullie een supporter.

Wacht ff. Die gozer die met een hakmes op Shabir heeft lopen inhakken was zijn Halalpraatmaat. Mijn hemel, ik bedoel paradijs.

152 reacties op “Halalpraatmeneer praat na aanslag

  • 0614548483 zegt:

   Androgynie: Afwijzing van het digitale model (zie hieronder) en het zich voorstaan van gender diversiteit. Velen geloven dat gender stereotypen ons vanaf de kinderschoenen dwingen om aan voorafbepaalde gedragspatronen, verbonden aan ons waargenomen geslacht, te voldoen.

   B
   Bi(seksueel): Seksuele gerichtheid waarbij een persoon zich seksueel aangetrokken voelt tot zowel mannen als vrouwen.
   Bear: sterk behaarde homo

   C
   Camp: een geaffecteerde of verwijfde manier van mannelijk gedrag, een homo stereotype.

   Cisgender: Term voor iemand wiens sekse bij de geboorte en latere gender precies op elkaar afgestemd zijn.

   D
   Digitaal model: Model dat veronderstelt dat iedereen zichzelf uitsluitend mannelijk of vrouwelijk ervaart.

   Diversiteit: Een benadering van (on)gelijkheden, waarin men positief ervaart dat mensen verschillend zijn.

   Diversiteit vieren: het accentueren van de positieve waarden van een diverse samenleving als een manier voor de bevordering van gelijkheid en mensenrechten.

   Drag(queen): (Homoseksuele) vorm van travestie, meestal voor amusementsdoeleinden.

   F
   Familie: Een echte liefhebbende familie heeft geen behoefte aan een vrouwelijke moeder en een mannelijke vader. Kunstmatige inseminatie en vooruitgang bij de adoptiewetgeving heeft geleid tot een groei in gezinnen met ouders van hetzelfde geslacht. Daarnaast komen kinderen in de westerse samenleving vroeger uit de kast als Lesbo, Homo of Bi en presenteren zich eerder in het leven als Trans. Veel gezinnen weten dus dat ze kinderen opvoeden die weten dat ze lesbisch, homo, bi of transgender zijn. Dit zou moeten worden weerspiegeld in gebruikte leerplannen en middelen.

   Flikker: scheldwoord voor homo’s, maar door hen zelf ook als geuzennaam gebruikt

   F2M: Vrouw (Female)-naar-Man transseksueel. Vooral in de VS bekend als Trans-man

   G
   Gay: uit het Engels overgenomen term, met een meer eufemistische en trendy klank

   Gelijkheid: Concept dat alle mensen moeten worden behandeld als gelijken en dezelfde politieke, economische, sociale en burgerrechten krijgen.

   Gelijke Kansen/Behandeling: Het concept dat iedereen gelijke toegang moet krijgen tot banen, diensten, huisvesting, gezondheidszorg, enz. ongeacht hun ras, handicap, leeftijd, seksuele gerichtheid, geslacht, geloof, enz. Alle Europese landen hebben anti-discriminatiewetgeving, maar het varieert sterk in vorm.

   Genderdysforie: Het gevoel dat iemands geslacht verschilt van zijn/haar geboorte geslacht.
   “Een geslachtsidentiteitsstoornis of genderdysforie is een psychische aandoening. Voorgesteld wordt in de opvolger van DSM-IV, DSM V dus en ICD10 Hoofdstuk V, om dit te schrappen als psychische aandoening (*Sexual and Gender Identity Disorders Proposed for Possible Removal from DSM (No DSM-5 Criteria Proposed)), waarbij iemand zich enerzijds ongemakkelijk voelt bij de geldende normen voor zijn of haar sekse en zich anderzijds aanhoudend identificeert met het andere geslacht. De symptomen zijn vaak al op jongere leeftijd waar te nemen.” (wikipedia.nl)

   Geslachtsverandering: medische ingreep om iemands fysieke geslacht te veranderen, met inbegrip van genitaliën. Soms wordt het geslachtsaanpassing genoemd. Deze operatie is beschikbaar voor volwassenen in heel Europa

   H
   Hate crime: Misdaad die wordt ingegeven door vooroordelen. In de meeste Europese staten omvat dit o.a. homofobie of transfobie.

   Heteroseksueel: Emotioneel en/of fysiek aangetrokken zijn tot de leden van het andere geslacht.

   Heteronormativiteit: Veronderstelling dat alle mensen heteroseksueel zijn en dat heteroseksualiteit de norm is. Geïnstitutionaliseerde heteroseksisme betekent heteroseksisme die systematisch en ingebed is; LHBTmensen zich onzichtbaar of geïsoleerd laten voelen.

   Holebi is een samentrekking van de termen homoseksueel, lesbisch en biseksueel. Deze term deed zijn intrede in Vlaanderen in de jaren negentig. In Nederland is deze term vrij onbekend, al wordt hij de laatste jaren steeds vaker gebruikt. Tegenwoordig soms ook holebitrans.

   Homofobie: Irrationele angst, haat, intolerantie of vooroordelen ten opzichte van holebis. Het kan zich uiten in verbaal, emotioneel, fysiek en seksueel geweld tegen holebis. Geïnternaliseerde homofobie betekent zelfhaat door LHBT mensen die homofoob zijn. Institutionele homofobie betekent homofobie die systematisch en ingebed is.

   Homosueel: door Gerard Reve bedacht eufemisme

   Homoseksueel: Algemene term voor iemand die zich fysiek/emotioneel aangetrokken voelt tot iemand van hetzelfde geslacht. Het kan verwijzen naar zowel lesbiennes als homoseksuele mannen. In Engelssprekende landen wordt het woord vaak denigrerend gebruikt en hebben woorden als Lesbian, Gay en Biseksual (LGB) de voorkeur.

   Hotero: door Jan Rot gepopulariseerde term voor homo en hetero samen

   I
   In de kast zijn: Term die wordt gebruikt om lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen die niet open zijn over hun seksuele gerichtheid te beschrijven. Dit kan geheel of gedeeltelijk zijn.

   Intimidatie: Ongewenst gedrag of gedrag dat kan worden gebruikt om iemand overstuur te krijgen, te beledigen of te dwingen, vaak seksueel van aard. Net als pesten, wordt het vaak ingegeven door homofobie en transfobie.

   Interseksualiteit: Bij interseksualiteit vertoont een lichaam zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken. Veel kinderen worden interseksueel geboren en hun geboorte geslacht wordt meestal gedefinieerd door een operatie. Dit veroorzaakt later regelmatig genderdysforie.

   Intolerantie: Term voor fanatieke onverdraagzaamheid; verbieden gebaseerd op onwetendheid. Sommige mensen verwarren ’tolerantie’ met acceptatie, want het is het tegenovergestelde van intolerantie. Maar we tolereren ‘een slechte zaak, zoals een bepaald niveau van criminaliteit of vandalisme in onze gemeenschap. Daarom ‘vieren’ we liever in plaats van ’tolereren’.

   J
   Jeannet: scheldwoord voor (verwijfde) homo in Vlaanderen

   L
   Lesbisch: Term gebruikt om een vrouw die zich emotioneel/fysiek aangetrokken tot vrouwen voelt te beschrijven.

   LHBT Afkorting van Lesbisch (L), Homo (H), Biseksueel (B) en Transgender (T). Veel gebruikte afkorting. Meest uitgebreide Engelse vorm is LGBTIQQTTAA in Canada. Staat voor Lesbian Gay Bisexual Transgender Intersexual Queer Questioning Tribal Transgender Asexual and Allies

   LHBT geschiedenis maand in de VS elk jaar in oktober, in het Verenigd Koninkrijk elk jaar in februari. Een jaarlijkse bevestiging van de geschiedenis van de holebi’s en hun prestaties over de hele wereld, gehouden om onze verborgen geschiedenis te vieren en mensen bewust te maken van wie we zijn en wat we hebben gedaan.

   M
   Medisch model: Model dat seksuele gerichtheid en/of gender variantie ziet als een medisch probleem. Voorstanders van het medisch model zullen de neiging hebben om LHBT mensen te zien als het hebben van een ‘probleem’ dat ‘opgelost’ moet worden door middel van medische interventie. Het medisch model heeft de neiging om homoseksualiteit en transgenderisme te pathologiseren en was gebruikelijk in Oost- en West-Europa in de twintigste eeuw. Zie Sociale model. In 2010 heeft Frankrijk ’transseksualiteit’ verwijderd van de lijst van psychische stoornissen. Tot op heden is het het enige land dat dit heeft gedaan.

   Mensenrechten: Overeengekomen criteria die elk individu mag verwachten, bijvoorbeeld rechtvaardigheid, vrijheid van meningsuiting en beweging etc. Vaak gebruikt met gelijkheid.

   Mietje: scheldwoord voor een vermeend slappe en zwakke homoseksuele man, afgeleid van –sodomiet

   MSM (Mannen die Seks hebben met Mannen): term die gebruikt wordt in de medische zorg en die het seksuele gedrag beschrijft, ongeacht de seksuele identiteit

   M2F: Man-naar-vrouw (transseksueel). Ook bekend als Trans-vrouw.

   N
   Nicht: geaccepteerde benaming tussen homo’s onderling, maar vaak afkeurend bedoeld door buitenstaanders. Samenstelling met dit woord zijn onder meer: leernicht, Reguliersnicht en roddelnicht.

   O
   Onderdrukking: Uitoefening van gezag of macht op een belastende, wrede of onrechtvaardige manier.

   Outing: Onthullen dat iemand LHBT is tegen hun wil. In het Verenigd Koninkrijk en een aantal Staten van de VS, is het illegaal voor een werkgever om de transseksuele status van een werknemer aan een derde persoon bekend te maken zonder toestemming vooraf.

   P
   Pesten: Herhaald agressief gedrag bedoeld om iemand pijn te doen. Kan fysiek, mentaal en/of emotioneel zijn. Een persoon hoeft niet LHBT te zijn om homofobisch of transfobisch gepest te worden. In Europese landen vormen homofobie en transfobie de drijfveer achter een onevenredig hoog aantal pesterijen.

   Poot: scheldwoord voor homo’s, wat terugkomt in potenrammen

   Pot: van lollepot afgeleid scheldwoord voor lesbiennes, maar door hen zelf ook als geuzennaam gebruikt

   Pride: Pride in deze zin is een bevestiging van jezelf en de gemeenschap als geheel. De moderne ’trots’ beweging begon na de Stonewall rellen in 1969.

   Pride marsen zijn gebruikelijk in westerse samenlevingen.

   Q
   Queer: Alternatieve term voor LHBT. De term is ook gebruikt geweest op een denigrerende manier, zodat niet alle lesbische en homoseksuele mensen hier comfortabel mee zijn, maar veel jonge LHBT mensen gebruiken het als een bevestiging.

   Questioning: Beschrijft een persoon die niet zeker is van zijn / haar seksuele gerichtheid.

   R
   Regenboog: Embleem van Gay pride, meestal weergegeven in een vlag formaat soms aangeduid als een “vrijheid vlag”. rood: het leven oranje: genezing geel: zonlicht groen: natuur blauw: sereniteit/harmonie violet: spirit

   Regenboog vlag, oorspronkelijk ontworpen door Gilbert Baker in 1978, is vergelijkbaar met, maar niet hetzelfde als de vrede vlag van zeven kleuren, op basis van een ontwerp van Picasso, die voor het eerst in een protest in Italië gedragen werd in 1961

   Represailles nemen: Wanneer een persoon minder gunstig wordt behandeld omdat ze maatregelen hebben genomen ten aanzien van discriminatie zoals het indienen van een klacht. Represailles zijn onwettig.

   S
   Sekse: Mannelijk of vrouwelijk gebaseerd op (secundaire) fysieke geslachtskenmerken, i.q. penis en borsten.

   Seksuele identiteit: Beschrijft de manieren waarop een persoon zichzelf seksueel identificeert. Bijvoorbeeld kan een persoon seks hebben met leden van hetzelfde geslacht, zonder zich te identificeren als lesbisch, homo-of biseksueel. Daarom is seksuele identiteit niet hetzelfde als seksuele gerichtheid.

   Seksuele gerichtheid of Seksualiteit: Emotionele, romantische en/of seksuele aantrekking tot hetzelfde of andere geslacht partners.

   Sociale model: Model dat seksuele gerichtheid of genderidentiteit ziet als een onderdeel van de diversiteit van het menselijk ras. Voorstanders van het sociale model hebben de neiging om de maatschappij en haar instellingen te zien als het obstakel dat holebi’s discrimineert of waarin aan hun behoeften niet wordt voldaan. Het sociale model is of wordt goedgekeurd in de meeste Europese landen in de 21e eeuw. Zie Medisch model.

   Stereotiep: Vaste, algemeen gehouden notie of het imago van een persoon of groep, op basis van een oversimplificatie van een aantal waargenomen gedragingen of eigenschappen. Over het algemeen zijn stereotypen negatief. Van kinderen worden meestal verwacht dat zij voldoen aan gender-stereotypen.

   Straight: informele term voor mensen die heteroseksueel zijn.

   Straight ‘handelen’: homo of lesbisch zijn maar geen uiterlijk vertoon laten zien.

   T
   Tolerantie: Zie Intolerantie

   Transgender: wordt steeds vaker gebruikt als een overkoepelende parapluterm voor iedereen die zichzelf op welke manier dan ook, als lid van de andere sekse laat zien of zich zo voelt, dan hoe hij of zij geboren is: transseksueel, androgyn, travestiet, en andere manieren van genderbeleving die niet overeenkomen met het traditionele beeld van de indeling in één der twee geslachten.

   Transgenderisme is een gedragspatroon van een persoon die door het leven gaat als iemand van het andere dan het biologische geslacht of tussen man en vrouw in balanceert. De transgenderist heeft echter geen geslachtsveranderende, operatieve ingreep gehad of vindt deze achteraf niet bepalend voor het gendergevoel; de meesten zijn de ingreep ook niet van plan, doch soms kan een gedeeltelijke verandering al plaatsvinden door hormoongebruik. Dit kan komen door het zich bewust niet willen laten opereren of wanneer dit, door medische, emotionele, psychologische, maatschappelijke of financiële redenen, niet mogelijk of niet gewenst is.

   Transfobie: Irrationele angst, haat, intolerantie en vooroordelen naar transmensen. Het kan zich uiten in verbaal, emotioneel, fysiek en seksueel geweld tegen transgenders.

   Transseksueel: Juridische term voor iemand die zich voorbereidt om een geslachtsaanpassende operatie te ondergaan / ondergaat / heeft ondergaan. Het is beledigend om een persoon als transseksueel te beschrijven (zoals je wel kunt verwijzen naar een homo of lesbienne als een homoseksueel), men moet iemand altijd identificeren als een persoon in het geslacht waartoe zij zich identificeren. Het is wel goed om de term transseksueel te gebruiken als bijvoeglijk naamwoord, bijvoorbeeld ‘Transseksuele status’ of ’transseksuele achtergrond’

   Travestie: Gekleed gaan als een lid van de andere sekse dan men zelf is. Iemand die aan travestie of travesti doet heet een travestiet. Travestie komt zowel bij mannen als vrouwen voor. Bij een vrouw in mannenkleding spreekt men van travesti.

   Tribal Transgender: eeuwenoude culturele vormen van transgender in Noord-Amerika (Berdache), India (Hijra’s), Polynesië (Fafafini) en elders;

   U
   Uit de kast komen: Het proces waarbij iemand erkent homo, lesbisch, transgender of biseksueel te zijn en er voor kiest om hierover open naar anderen te zijn. Mensen kunnen ’totaal’ of ‘gedeeltelijk’ uit de kast zijn; bijv. open naar vrienden, maar niet naar familie of vice-versa.

   Utrechtenaar: ouderwets scheldwoord voor homoseksuele man

   V
   Van hetzelfde geslacht: Bijvoeglijk naamwoord dat vaak gebruikt wordt in relatie tot andere termen, zoals bijvoorbeeld in plaats van homohuwelijk spreekt men van huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht.

   Verschillen: Erkenning dat we niet allemaal hetzelfde zijn. Herkennen, accepteren en het vieren van verschil maakt deel uit van de ontwikkeling van een gelijkheid in de samenleving. Zie Diversiteit.

   Vooroordeel: Vooropgezette overtuiging, mening of oordeel in de richting van een groep mensen.

   Vrienden van: Mensen die zich niet identificeren als LHBT, maar die LHBT gelijkheid ondersteunen.

   Z
   Zero-tolerance: Juridische beleidsbenadering van gelijkheid waarin er geen acceptatie toegestaan wordt van racisme, antisemitisme, homofobie, transfobie enz., inclusief schelden door de jeugd.

   Zichtbaarheid: Hoe zichtbaar een groep is bij het grote publiek. Jonge holebi’s voelen zich vaak ‘onzichtbaar’ omdat ze niet zien of horen over iemand zoals zijzelf.

   0
   0
 1. De omhooggewerkte schoolmeester zegt:

  Jammer dat hij z’n vieze dikke klauwtjes niet is kwijtgeraakt. Gr Hugo (Minister van Volksgezondheid, welzijn en coke).

  0
  0
 2. Toiletpapier houder zegt:

  Beste roddelpraat,

  Kunnen jullie aub een duim omhoog en omlaag functie toevoegen, want die onnodig lange appeltaart recepten kom ik niet voor. Ik kom hier voor nuttig/echt nieuws!

  0
  0
 3. A.M.G. Schmidt zegt:

  Leden van Roddelpraat,

  Nederlanders zijn steeds in staat de bakens te verzetten als omstandigheden daarom vragen. Tijdens de crisis van de afgelopen jaren hebben we die kracht opnieuw gezien. En met resultaat. De economie is weer aan het groeien. Dankzij de inzet en het doorzettingsvermogen van ondernemers, werknemers en veel anderen in de samenleving staat Nederland er in sociaal-economisch opzicht relatief goed voor. Het herstel wordt niet alleen gedragen door de export, maar ook door factoren als een groeiende consumptie, aantrekkende bedrijfsinvesteringen en een krachtig herstel in belangrijke sectoren als de bouw en de woningmarkt. Voor het eerst in lange tijd komen de groeiprognoses weer boven de twee procent en ontwikkelen de overheidsfinanciën zich in de goede richting.

  Bij al deze redenen om de toekomst positief en met vertrouwen tegemoet te zien, is er geen aanleiding om achterover te leunen. De werkloosheid is nog te hoog. Het aantal banen neemt weliswaar toe, maar te veel mensen kunnen nog geen werk vinden.

  Met de voorgenomen veranderingen in het belastingstelsel wil de regering een impuls geven aan banengroei en de koopkracht van mensen. De loonkosten voor werknemers die het minimumloon of net iets meer verdienen, worden verlaagd. Daarmee wordt het financieel aantrekkelijker om bijvoorbeeld schoonmakers, onderwijsassistenten en caissières in dienst te nemen of te houden. Een lagere inkomstenbelasting stimuleert de consumptie en daarmee de werkgelegenheid. Hierdoor, en door de beschikbare loonruimte in de private en publieke sector, wordt koopkrachtverbetering mogelijk voor alle werkenden. Voor gepensioneerden en mensen met een uitkering blijft de koopkracht op peil.

  Het is belangrijk dat iedereen het herstel gaat voelen, zodat mensen weer met groeiend optimisme naar de toekomst durven kijken. Nederland is van oudsher een land met een evenwichtige inkomensverdeling en een grote, sterke middenklasse. Generaties groeiden op in de overtuiging dat zij zichzelf konden verbeteren door te ondernemen, te studeren, te werken en maatschappelijk actief te zijn. Nu de economie aantrekt en er voorzichtig ruimte ontstaat voor herstel van koopkracht en werkgelegenheid, kan het vertrouwen terugkeren dat ook toekomstige generaties het beter krijgen.

  De regering draagt daaraan bij door de kwaliteit en toegankelijkheid van voorzieningen zeker te stellen. In Nederland moeten mensen kunnen rekenen op goede zorg, hoogwaardig en toegankelijk onderwijs, adequate sociale voorzieningen en een solide pensioenstelsel. Samen met een goed functionerende woningmarkt en arbeidsmarkt stelt dit mensen in staat vorm te geven aan hun toekomst. De noodzakelijke hervormingen van de laatste jaren zijn hierop gericht. Ze zijn met breed politiek draagvlak tot stand gekomen en komen tegemoet aan de behoefte aan keuzevrijheid, zelfstandigheid en maatwerk.

  Veel maatregelen zijn net ingegaan. De grote opgave is nu om ze goed en zorgvuldig uit te voeren, met aandacht voor onbedoelde en ongewenste gevolgen, zeker voor de meest kwetsbaren. De regering werkt daar de komende jaren intensief aan. Waar mensen in de knel komen, zijn aanpassingen nodig, zoals bij het persoonsgebonden budget.

  Iedereen wil gezond en zelfstandig oud worden. Als dat op enig moment niet meer kan, willen mensen kunnen rekenen op goede ondersteuning en zorg, voor een waardige oude dag. Er komt structureel 210 miljoen euro beschikbaar om de zorg in de verpleeghuizen te verbeteren en ruimte te maken voor meer persoonlijke aandacht.

  Dit najaar presenteert de regering een werkprogramma waarin zij de plannen voor het toekomstige pensioenstelsel verder uitwerkt. Het is belangrijk dat alle werkenden de mogelijkheid hebben een goed pensioen op te bouwen. Het stelsel kan transparanter, eenvoudiger en persoonlijker worden, met een juiste balans tussen keuzevrijheid en risicodeling.

  Jonge ouders krijgen in een veeleisende periode van hun leven meer ruimte om werk en gezin te combineren. De kinderopvangtoeslag gaat omhoog. Er komen extra plekken voor peuteropvang die betaalbaar zijn voor alle ouders. Het bevallingsverlof voor vaders wordt verlengd.

  Een belangrijk resultaat van het hervormingsbeleid is dat het hoger onderwijs er ongeveer 4000 docenten bij krijgt en nog enkele honderden onderzoekers met een onderwijstaak. Voor studenten betekent het fors meer persoonlijke aandacht, intensievere begeleiding en een betere entree op de arbeidsmarkt. Deze investering in onderwijskwaliteit wordt betaald uit geld dat vrijkomt door de invoering van het studievoorschot voor studenten.

  In november 2015 presenteert de regering de Nationale Wetenschapsagenda, die wordt opgesteld in nauwe samenwerking met topwetenschappers en vooraanstaande ondernemers. Het doel is om de sterke punten van de Nederlandse wetenschap uit te bouwen en keuzes te maken die zorgen voor een herkenbaarder profiel van instellingen. Dit geeft niet alleen een impuls aan de internationale positie van onze universiteiten, maar ook aan de innovatie- en concurrentiekracht van onze industrie en andere kennisintensieve sectoren.

  Al deze maatregelen, hervormingen en investeringen dragen bij aan verder economisch herstel en aan het behoud van de hoge kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Die kwaliteit heeft ook een immateriële kant. Mensen maken zich zorgen over onderwerpen als de verruwing in de samenleving en de onderlinge omgangsvormen. In Nederland gaan tolerantie en veel ruimte voor het individu traditioneel samen met een sterk ontwikkelde solidariteit en onderlinge betrokkenheid. Die gedeelde waarden vertegenwoordigen een groot maatschappelijk kapitaal. Ze zorgen ervoor dat alle inwoners van het Koninkrijk zich in vrijheid kunnen ontplooien, zich beschermd weten en zich thuis kunnen voelen. Deze gekoesterde manier van leven staat ook centraal tijdens de gezamenlijke viering van 200 jaar Koninkrijk. Samen met de Caribische delen van het Koninkrijk blijft Nederland werken aan een goede toekomst.

  De overheid heeft een voorbeeldfunctie bij het uitdragen van gedeelde waarden. De integriteit van het openbaar bestuur mag niet ter discussie staan. De overheid stelt regels en handhaaft die om de openbare orde en veiligheid te bewaken. Waar onder- en bovenwereld vermengd raken, wordt dit aangepakt. Daarvoor komt extra geld beschikbaar.

  Waarden zijn echter niet alleen een zaak van de overheid, maar ook van alle inwoners van ons land. Wie het eigen belang of de eigen overtuigingen boven alles stelt, beperkt de ruimte voor een ander en zet collectieve waarden en verworvenheden onder druk. Juist de normale en respectvolle omgang met elkaar vraagt om alertheid en een actieve houding van ieder van ons, zoals dat past in de lange Nederlandse traditie van verantwoordelijk burgerschap. Dit geldt zeker wanneer agenten, wegwerkers, ambulanceverpleegkundigen en anderen die met hart en ziel werken voor de publieke zaak, te maken krijgen met verbaal of fysiek geweld.

  De dreiging van radicalisering en terroristische aanslagen in Europa zet de samenleving onder druk. Hierdoor komt niet alleen de veiligheid van mensen in het geding, het is ook een voedingsbodem voor onderling wantrouwen en een gevaar voor de sociale cohesie in ons land. We moeten voorkomen dat conflicten in het buitenland een polariserend effect hebben in onze samenleving. Het is cruciaal dat we ons tegen deze dreiging wapenen. Het kabinet reserveert daarom structureel extra geld om de operationele taak van de veiligheidsdiensten, het verzamelen en analyseren van informatie, en het preventiebeleid te versterken.

  De dreiging van een terroristische aanslag is geen geïsoleerd probleem, maar een direct gevolg van de opkomst van jihadistische stromingen in Syrië, Irak en andere landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Daarnaast is de instabiliteit in de ring rond Europa in het afgelopen jaar verder toegenomen door de Russische annexatie van de Krim en het conflict in Oost-Oekraïne. Ook andere brandhaarden bedreigen de internationale rechtsorde, bijvoorbeeld in Mali, Jemen en Afghanistan. Al deze ontwikkelingen raken direct en indirect aan onze veiligheid en vrijheid.

  Het meest prangend is de situatie van de grote aantallen mensen die in vaak onveilige en overvolle boten en op andere manieren naar Europa gaan om hier asiel te vragen. De schrijnende beelden van mensen op drift die dagelijks tot ons komen vanuit onder meer Kos en Calais, leggen een scala aan problemen en persoonlijk leed bloot, waarvoor geen gemakkelijke en snelle oplossingen bestaan. Deze problemen zijn ontstaan door militaire conflicten, politieke instabiliteit, schendingen van mensenrechten, armoede en gebrek aan kansen en toekomst.

  De vluchtelingenstroom groeit en duldt geen afwachtende houding. De huidige situatie creëert spanningen in Europa. Dit vraagt om scherpe keuzes voor beperking van de instroom en een betere verdeling over de lidstaten. Er is een integrale aanpak nodig die rekening houdt met alle relevante factoren. Het gaat dan onder meer om internationale conflictbeheersing, opvang in de regio, het tegengaan van mensensmokkel, een strenge maar rechtvaardige asielprocedure in elk land, een effectief terugkeerbeleid en perspectief op integratie voor mensen die niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst. Alleen zo kan recht worden gedaan aan het humanitaire aspect en aan het maatschappelijk draagvlak in Nederland en andere Europese landen.

  De regering kiest in het buitenlands beleid met overtuiging voor internationale samenwerking en een geïntegreerde aanpak, onder andere in EU-, NAVO- en VN-verband. Militaire en juridische acties moeten samengaan met samenlevingsopbouw, versterking van de rechtsstaat, diplomatie in de regio, noodhulp en handelsbevordering.

  Voor de NAVO geldt dat de lidstaten ervoor willen zorgen dat het bondgenootschap sneller in staat is op dreigingen vanuit iedere windrichting te reageren. Daarvoor zijn aanpassingen nodig; in de politieke besluitvorming en in militair opzicht. De regering stelt vanaf 2016 structureel extra geld beschikbaar voor de krijgsmacht, van 220 miljoen euro volgend jaar tot 345 miljoen in latere jaren. Dit geld wordt onder meer besteed aan verdere verbetering van de operationele inzetbaarheid. Daarnaast komt er structureel extra geld beschikbaar voor de Nederlandse deelname aan militaire missies. De manier waarop Nederlandse militairen zich inzetten voor vrede en veiligheid, maakt indruk en wekt bewondering.

  Veiligheid en migratie zijn twee internationale hoofdthema’s die ook het Nederlandse EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2016 zullen tekenen. Als voorzitter wil Nederland een pragmatische bruggenbouwer zijn. Alleen samen zijn we in staat onze collectieve veiligheid te garanderen, onze gedeelde waarden te beschermen en het welzijn en de welvaart van de inwoners van Europa het best te dienen. Voor ons land zijn economische groei en zoveel mogelijk nieuwe en volwaardige banen belangrijke aandachtspunten. Daarvoor is een innovatief Europa nodig met een goed functionerende interne markt en open handelsrelaties met de rest van de wereld. Andere onderwerpen die tijdens het voorzitterschap aandacht zullen vragen, zijn de positie van Griekenland en het Britse referendum over het lidmaatschap van de EU. Het uitgangspunt van de regering blijft een Europa dat beter functioneert en zich richt op hoofdzaken.

  Een belangrijk podium waarop de EU zich als eenheid moet presenteren, is de VN-klimaattop in Parijs in december 2015. Samen met de andere EU-lidstaten is de Nederlandse inzet gericht op een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen ten opzichte van het niveau van 1990. Nederlandse multinationals hebben nu al een internationale voorbeeldfunctie op het terrein van duurzame bedrijfsvoering, kennis en kunde. De regering stelt bedrijven in staat fiscaal aantrekkelijker te investeren in milieuvriendelijke technieken.

  Tegengaan van klimaatverandering en verduurzaming van de economie zijn grote, overkoepelende thema’s. De gevolgen voor toekomstige generaties zijn heel direct en concreet. Dat geldt zeker voor ons land, dat voor een groot deel onder de zeespiegel ligt. Waterveiligheid heeft daarom hoge prioriteit. Op veel locaties wordt de komende jaren gewerkt aan versterking van dijken en duingebieden. Dat gebeurt vaak op de meest innovatieve manieren. Zo worden bij de vernieuwing van de Afsluitdijk veiligheid, natuurontwikkeling en energieopwekking gecombineerd. Projecten als deze verstevigen de goede internationale reputatie en positie van onze watersector en leveren een bijdrage aan onze toekomstige energievoorziening.

  Eerder dit jaar is besloten minder gas te winnen in Groningen vanwege de aardbevingen. De Nationaal Coördinator Groningen stelt samen met de inwoners van het gebied een plan op voor de versterking van woningen. De verminderde beschikbaarheid van gas maakt de afspraken uit het Energieakkoord over de ontwikkeling van nieuwe vormen van energie extra belangrijk. In december 2015 brengt het kabinet een rapport uit met een strategische visie op de energievoorziening in Nederland.

  Leden van de Staten-Generaal,

  Nederland is een stabiel en aantrekkelijk land om in te leven. Ervoor zorgen dat dit zo blijft, vraagt om ieders inzet en om blijvend investeren in de samenleving. In een instabiele internationale omgeving en een samenleving in verandering dienen zich continu nieuwe vraagstukken aan. De komende periode staat voor de regering in het teken van bijdragen aan internationale stabiliteit en werken aan verder economisch herstel, aan groei van de werkgelegenheid en aan een goede uitvoering van de ingezette hervormingen. Zo blijft Nederland een land dat iedereen kansen en vertrouwen in de toekomst biedt. Daaraan werkt de regering samen met u. U mag zich gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.

  0
  0
 4. PinupOne zegt:

  [url=https://pinup-kasino.pp.ua/]pin up казино[/url]

  Положение с онлайн-гемблингом в Украине – это не совсем ясная тема. Скольконибудь лет назад онлайн-гемблинг в нашей стране не был чем-то популярным. Обычно человек предпочитали играть в карты для развлечения с семьей или друзьями, а не на деньжонки в Интернете.

  pin up казино

  0
  0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.